Bhp barwy bezpieczenstwa

Unia Europejska w ubiegłym etapie zajęła się zagrożeniami wybuchowymi w urzędach. Głównie do takich zdarzeń dochodziło w dziedzinach chemicznych, energetycznych czy spożywczych. W końcu ochrony zdrowia pracowników zaostrzono zasady pracowania w takich sklepach. Wprowadzono także rozszerzone szkolenia.

 

Szkolenia “explosion safety”, które realizowane są przez właściwie dobranych specjalistów BHP, mają zapoznawać właścicieli a ludzi z prawnymi regulacjami w bieżącym dziale. Ponadto wspomagają zakłady produkcji w roli doboru sprzętu, klasyfikowaniu stref zagrożenia natomiast w badaniu źródeł zapłonu i ewentualnej eksplozji. Dzięki takim szkoleniom każdy pracownik świadomy jest zagrożenia. Nabywa oraz umiejętności działania i zapobiegania wybuchom.

ATEX wprowadza oraz inne oznakowania urządzeń wykorzystywanych w dziedzinach narażonych na wybuch. Najczęściej rozpoznawanym oznakowaniem jest CE. Symbol oznacza, iz produkt spełnia wszystkie dyrektywy “nowego rozwiązania”. Zasady te dają że produkt wypuszczony do gruntu jest wygodny w użyciu a nie zostawia szkody dla zdrowia. Ponadto umieszczenie znaku CE oznacza, iż produkt nie zagraża środowisku. Jeśli to producent chce umieścić symbol CE na efekcie, musi dokonać te trzy główne zasady.

Zgodnie z ATEX produkt oddany do celu musi być Numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej oraz oznaczenie EX. Ten inny symbol to swoiste oznakowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które podawane jest do narzędzi oraz sposobów ochronnych oraz ich branż i elementów. Kolejnymi oznaczeniami są “Grupa urządzenia”. Wzorem “I” wyraża się urządzenia typowo górnicze, zaś symbolem “II” urządzenia z nowych części w których jest ryzyko eksplozji.