Biuro rachunkowe ips

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomoce w terenie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomoce te wykonuje na sytuacja innych podmiotów ekonomicznych i instytucji, a i osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, angażuje się do pisania obowiązków związanych z przestrzeganiem prawa podatkowego, dobra pracy, a jeszcze praw połączonych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało opracowane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie innego sposobu operacje. Moduł Optima jest ściśle wymieszany z biurem rachunkowym, a każde dane potrafią być modyfikowane i synchronizowane na bieżąco. Gwarantuje to księgowemu rozpoczęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W współzależności od liczb i charakteru firmy można zastosować różne moduły które zawiera program Optima Biuro Księgowe. A tak np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia bezpośrednią obsługę księgową firm. Zezwala na złożenia z Urzędem Skarbowym, razem z najróżniejszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa idzie na zachowanie ksiąg zgodnie z najnowsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w cali zautomatyzowane. Moduł ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w styl elektroniczny. Kolejny moduł Środki Trwałe daje szansa biurom rachunkowym prowadzenia dla mężczyznę ewidencji środków trwałych, a i wartości prawnych i wewnętrznych. Pozwala dodatkowo na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry oraz Płace nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z planem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła informacje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najnowocześniejszymi przepisami, jakie są ciągle aktualizowane. Program Optima jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem przez biura księgowe i doradców podatkowych. Jest odpowiedzialny w klasy dużej i rodzaju usługowym dostępnym poprzez internet.