Bledy systemu oswietlenia awaryjnego led

Oświetlenie awaryjne LED w budynkach użyteczności publicznej rozumiane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą spełniać szereg wymagań, których treść zawarta jest zarówno w przepisach, jak i normach związanych z ochroną przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz wyjaśniają one kwestie dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, które należy zaplanować w poprawnie wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy popełniają w tej materii błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można wymienić:

  • brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej,
  • niepotrzebne przyjmowanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu,
  • brak uwzględnienia sprawności opraw w pracy bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami,
  • brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za ostatnimi wyjściami ewakuacyjnymi oraz w strefach szczególnych, a także przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o odpowiednim natężeniu,
  • umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w miejscach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego budynku,
  • wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych norm bądź nie nadają się do wykorzystywania w konkretnych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozładowania baterii tudzież stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu stopni w skali Celsjusza),
  • brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki sposób, ażeby nie powodować przy tym całkowitego rozładowania baterii,
  • brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w miejscach, gdzie ewakuacja może okazać się bardziej skomplikowana,
  • brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego obiektu i warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie zdecydowanie wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania projektu i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do obowiązujących przepisów może mieć opłakane skutki nie tylko dla wykonawcy przedsięwzięcia, ale przede wszystkim dla potencjalnych poszkodowanych w przypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z założenia służy ułatwieniu ewakuacji, dlatego nie wolno bagatelizować niuansów, gdyż mogą one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej i system dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na drodze ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wyżej wymienionym rozwiązaniom możliwe jest dostosowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do sposobu użytkowania konkretnego obiektu.