Home Edukacja
Category

Edukacja

  • Ważną częścią firmy jest sekretariat. To tu trafiają wszystkie dokumenty i umawiane są wszystkie spotkania. Do obowiązków sekretarki należy także tłumaczenie dokumentów. Jest to niezwykle ważne i odpowiedzialne zadanie. Do…

  • We współczesnym świecie możliwość łatwego poruszania się na rynku podzielonym na obszary stosujące różne języki jest niezwykle istotna. Ma ona znaczenie przede wszystkim dla firm zajmujących się eksportem, ale możliwość…

  • Branża finansowa wymaga z punktu widzenia tłumaczeń specjalnego traktowania. Osoby wykonujące tłumaczenia finansowe muszą mieć na względzie, że klienci biznesowi będą mieli specjalne wymagania nie tylko odnośnie słownictwa zaprezentowanego w tłumaczeniu,…

  • Zapewne najbardziej rozpowszechnionym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza jest to, że ponoć istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co czyni przekład procesem łatwym i nieomal automatycznym. Niestety, realia prezentują…