Certyfikowane rolnictwo ekologiczne

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, konieczne jest praktyczni urządzeń oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy dane w przepisach prawych na obszarze całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX “atex installation” – unormowania prawne
Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych urządzeń w strefach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC.
Regulacje w terenie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego a wszystkich systemów ochrony przeciwwybuchowej, stosowanych w kontakcie z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX
Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy oraz elementy kontrolne, które grają w powierzchniach zagrożonych wybuchem. De facto każde dania wybierające się w takich strefach powinny być stosowne certyfikaty, też jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje.
W ramach dyrektywy urządzenia oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt brany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do większości drugiej wszystkie inne urządzenia. Istnieją zatem w szczególności odpylające instalacje ATEX będące na przypadek w sektorze drzewnym lub lakierniczym oraz wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca pracująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w środowiskach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami wprowadzonymi w zasadzie, powinien stanowić zrobiony razem z zawartymi w niej informacjami, co w pracy jest iść do obniżenia ryzyka wybuchu i podwyższenia poziomu bezpieczeństwa wszystkich a akcesoriów (i środowiska) grających w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.