Controlling dzialalnosci badawczo rozwojowej

Controlling gospodarczy jest nieodłączną częścią controllingu w wszelkiej solidnej firmie. Controlling ma się ustalaniem zapotrzebowania na środki pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a jeszcze płynnością finansową oraz analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Tradycyjny Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do naszego świata przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz ogromniejsza wartość i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można stwierdzić, że z controllingiem przechodzimy do podejmowania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w nazwie, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie dokładnie określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który zamierza działać, że firma działa efektywniej, - Kierowana jest rachunkowość zarządcza, która pozwoli na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej formy. Poprawia się jej konstrukcja organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a też obieg tekstów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych daje się szczególny nacisk na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, gdyby mamy do rezygnowania z rachunkowością zarządczą.