Depresja a objawy somatyczne schorzenia

Powszechnie uważa się, że depresja ma swoje oddziaływania jedynie na psychikę chorego. Bynajmniej nie jest to prawdą! Często obszar wpływu choroby na stan fizjologiczny chorego jest równie wielki, jak na jego umysł. Schorzenia somatyczne to rodzaj choroby fizycznej, na który wpływ mają czynniki psychologiczne. Nie inaczej jest również w przypadku depresji. Przede wszystkim, depresja może być czynnikiem decydującym o występowaniu wielu chorób somatycznych, takich jak cukrzyca czy choroby układu sercowo-naczyniowego. Jest to przypadek, kiedy najpierw u chorego pojawiają się objawy depresji, a następnie te rozwijają się, przyczyniając się do powstania powyższych schorzeń. Często również ma miejsce sytuacja, w której objawy depresji pojawiają się po zdiagnozowaniu choroby somatycznej. W takim momencie depresja skutecznie pogłębia chorobę fizjologiczną, uniemożliwiając jej skuteczne leczenie i tym samym pogłębiając jej objawy i niebezpieczne skutki.

Większość objawów depresji może być jednak uważane tak naprawdę za objawy somatyczne. Głównie zalicza się do nich jednak takie objawy, jak utratę możliwości odczuwania przyjemności, utratę zainteresowań, wczesne budzenie się i niespokojny, niedający relaksu sen, brak apetytu i wyraźne obniżenie masy ciała. Trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze objawem lub konsekwencją depresji stają się objawy somatyczne. Czasem przez chorobę fizyczną dochodzi w chorym do powstania lub nasilenia się w widoczny sposób depresji. Powody, dla którego może dojść do zaistnienia takiej sytuacji, są różne. Na pewno wpływ na to ma pogorszenie samopoczucia chorego i odczuwane przeświadczenie, że nie będzie możliwości całkowitego wyleczenia z choroby (szczególnie w przypadku chorób ciężkich i nieuleczalnych). Duży wpływ na to ma również sposób, w jaki do chorego odnosi się rodzina, oraz warunki, w których osoba chora musi przebywać. Czasem nie ma możliwości całkowitego wyleczenia z choroby, na którą zapadliśmy. Jednak, dzięki współczesnej medycynie, zawsze jest szansa na zahamowanie jej choroby lub utajenie objawów. Jednak zapadnięcie na depresję, która może być wynikiem choroby, jedynie pogorszy stan zdrowia pacjenta i w wielu przypadkach będzie w stanie całkowicie wyeliminować nawet najmniejszą szansę na wyleczenie. Dlatego ważnym jest, aby badać stan zdrowia chorego nie tylko pod względem fizycznym, ale także psychicznym.