Dlaczego konieczna jest znajomosc jezyka angielskiego

W dzisiejszych czasach trudno jest osobom, które nie znają języka angielskiego, nie tylko znaleźć dobrą pracę, ale często nawet jakąkolwiek w swoim zawodzie, a także mogą pojawiać się kłopoty w wielu innych kwestiach. Jeszcze do niedawna duży nacisk kładziono na naukę języka angielskiego, obecnie zaś nie tyle trzeba się go uczyć, co po prostu go znać. Przykład?

Dawniej na studiach uczono tego języka, teraz zaś zakłada się, że studenci znają go już z poprzednich lat edukacji na tyle dobrze, że mogą się nim swobodnie posługiwać. Oczywiście w praktyce wygląda to bardzo różnie, zależne jest to od poziomu ukończonej szkoły czy też tego, jak dany uczeń przykładał się do nauki języka angielskiego, ale jest to już tylko jego sprawa. Często wymagane jest zaliczenie przedmiotu z języka obcego, przy czym oczywiście angielski jest najbardziej popularny. Bez jego znajomości jest też zamknięta droga na przykład do popularnych studenckich wymian i wyjazdów, a także stypendiów za granicą. Już na tym etapie więc nieznajomość angielskiego przeszkadza, potem zaś jest tylko gorzej, gdyż wymaga się tego nawet od tak niewykwalifikowanych pracowników jak kelnerzy, zważywszy na to, że w dużych miastach jest bardzo wielu obcokrajowców, z którymi trzeba się przecież jakoś porozumieć. Większość osób zatem, które nie znają angielskiego, wcześniej czy później staje przed koniecznością nauczenia się go, przynajmniej w pewnym stopniu, nie jest to już jednak tak komfortowe jak w szkole, przede wszystkim dlatego, że jeśli wybierze się kurs języka angielskiego czy też korepetycje, często trzeba za to sporo zapłacić. Na szczęście język ten jest na tyle popularny, że koszty nauki są niższe niż na przykład w przypadku języka rosyjskiego czy francuskiego, łatwiej też znaleźć korepetytora. Dla oszczędnych pewnym wyjściem może być nauka na własną rękę – z podręczników, nagrań, a także poprzez oglądanie filmów z napisami bez lektora i słuchanie angielskich piosenek czy audycji radiowych. To jednak znacznie trudniejsze i mniej efektywne niż kurs.

Profesjonalne tłumaczenia:


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl