Dyrektywa komisji ue nr 97 30 we

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do produktów oddanych do publikacji w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania zwracające się nie ale do bezpieczeństwa lecz jeszcze do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo związane spośród ostatnim jakieś procedury oceny w pierwszej mierze zależne są z stanu zagrożenia środowiska, w którym dane wyposażenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać dany produkt, żebym mógł być użytkowany w strefach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W początkowej części wybierają się urządzenia, które łączy się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część używa się do urządzeń, które wprowadza się w obcych miejscach, ale które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

elzab mini e

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń idących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej konkretne wymagania można z możliwością odnaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do działalności w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być stały, widoczny, stały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub jedne dania w projekcie zapewnienia zgody z ważnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.