Dyrektywa unijna w sprawie opomiarowania

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zabiera się do wyrobów przeznaczonych do pracy w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania oddające się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W naukę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a też powiązane z obecnym wszystkie procedury oceny w głównej mierze zależne są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne wyposażenie będzie tworzyło.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać dany produkt, żebym mógł być stosowany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W podstawowej części znajdują się urządzenia, które stosuje się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wznosi się do urządzeń, które kieruje się w własnych miejscach, ale które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń funkcjonujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej powszechne wymagania można z łatwością odkryć w ilościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do służbie w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być prosty, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub samo wyposażenia w końca zapewnienia zgody z aktualnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.