Dzialalnosc gospodarcza smierc rodzica

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest także w krótkich obiektach, jak dodatkowo w długich budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach produkcyjnych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o szczególnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref publicznych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest wykonane w formie modułów i często łączone w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Dany jest pełnym charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i budowę biegnąca zgodnie spośród jej charakterem. Oznaczenia na drugich wersjach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że osoba spotyka się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Są różne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie kwalifikuje się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we wszelkich obiektach użyteczności publicznej, a obiektem ich budowie jest skierowanie ludzi do bezpiecznego wystąpienia w sukcesie ewakuacji. Z tego powodu winnym być dobrze znane, a w świetle ewakuacyjnym wykorzystuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które tworzą więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest młody pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary również duża sprawność, duża moc i wielka zaletę luminacji.