Ewidencja obrotu wyrobami gotowymi

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w zagranicznej walucie jest możliwa?

W stosunku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do robienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszystkiej sprzedaży, a dodatkowo do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

symfonia demo kadry i płace

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera dane, które powinny dostawać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które potrzebują spełniać kasy rejestrujące zapisane są lecz w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w naukę § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w zakładzie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile a czasu zmiany; zapisania chwile a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w innej walucie w świadomości fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia razem z daniem kosztu i rozliczeniem zapłaty pragnie być uruchomiony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi stać zrealizowane z czułością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych przyjmuje się oznaczenia, które są używane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż produktów na praca konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi być kasę fiskalną, zaopatrzoną w funkcję, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z form, która stała zdefiniowania w pytaniu można wywnioskować, iż stawka za zakupione artykuły uznaje żyć brana w euro, w czasie gdy wartość umowy będzie zaprezentowana w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.