Gastronomia 2014

Płynący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to marka interaktywnego procesu szkolenia, przeprowadzającego się za pośrednictwem technik powiązanych z dziedzinami psychologicznymi. Jest więc typ szkolenia pracowników liczący na prowadzeniu procesu decyzyjnego w planu odpowiadania ich potrzeb zawodowych, co umożliwia innym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzroście tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego modelu działania są coachowie, którzy odbywają ze znajomymi użytkownikami na drugich płaszczyznach np. w ruchu spośród ich biznesem, rozwojem pracy zawodowej, a dodatkowo analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z pozostałymi pracownikami.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_elzab_jota_e/

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie właściwszych decyzji, pełniejsze stosowanie ich naturalnych predyspozycji, sprecyzowanie naszych celów i skupienie na optymalizacji działań zmierzających do ich zrobienia. Coaching stanowi proces samodoskonalenia, którego najważniejszym przedmiotem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego osobiste projekty i programy intelektualne. Pozostałymi cechami ważnymi w szkoleniach dla  pracowników w budowie coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych woli; nie uczy ludzi, tylko poprawia im w procesie zawierania się; jest skonstruowany na bazie pytań oraz stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; końcem jest zmierzanie do świadomego dokonywania zmian.