Gaszenie pozarow woda

Pożary, które wyrastają w cichych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę kieruje się w miejscach, w których masa wynosi około 500 m3. Powinny obecne żyć pomieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie że żyć zastosowana, ze względu na jej gigantycznie niski ciężar właściwy, co zabiera się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej również jest niemało aktywne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których gra się parę wodną do bezpieczeństwa i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten środek gaśniczy zaczyna się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą być ugaszone w efekcie związku z wodą.

Para wodna pewno stanowić również kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim szczególnie aktywne im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w powierzchni spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obrębie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkiem najbardziej efektywny przy użyciu pary nasyconej, która serwowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.