Gaszenie pozaru biblioteki

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi toż najtańszy oraz najbardziej prestiżowy środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią stanowią. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze
Piany gaśnicze świetnie sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszelkiego co działa z wodą. Z serii proszki gaśnicze mają najwszechstronniejsze zastosowanie.
W współzależności od posiadanego składu mogą być użytkowane do gaszenia prawie całych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich największy jest dwutlenek węgla, ekonomiczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki i takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale realizuje proste znaczenie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy
Podobne służenie jak woda ma para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Pewno istnieć wiązana w przypadkach płonięcia tych jedynych produktów. Zasadnicza różnica między parą a wodą polega na ostatnim, że wodę można korzystać w pewnym miejscu, a parę wyłącznie w osobnych mieszkaniach o kubaturze nie wyższej niż 500 metrów kwadratowych. W szybszych mieszkaniach działanie pary wykazuje się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów potrzebna stanowi nie tylko znajomość środków gaśniczych odpowiednich do nowych substancji, ale jeszcze podstawy ich przetwarzania i przynoszenia w teren pożaru.