Hodowla innych zwierzat poza gospodarstwem rolnym

Sam czas mięso używany istnieje na ogół w znaczeniu kulinarnym oraz wyglądowi definicję konglomeratu tkanek, z jakich charakterystyczną jest tkanka mięśniowa, produkowana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za drink z kluczowych czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu istnieje już od momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego wykazałoby się dobrym środkiem na dostarczanie organizmowi sporych porcji energii. Prawdopodobnie wejście na utrzymanie mięsa stanęło więc w sezonie zlodowaceń, kiedy trudniej było objąć pokarm roślinny i jedzenie mięsa stawało się drinkiem z standardowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele uważają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem opinii na wymiary humanitarne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt produkowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro jest zatem kwestia propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu cechuje się świadome i celowe wyłączenie z codziennej diety mięsa, w współczesnym jednocześnie ryb i owoców morza.

Weganizm jest najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, więc nie tylko mięsa, lecz też jajek, mleka i przetworów mlecznych. Stanowi ostatnie rodzaj życia połączony z jakimiś cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej znajduje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury prawej i przyjaznej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupa ludzi spożywa mięsa z tychże samych przyczyn, co w godzinie lodowcowej. Dopóki nie zostaną przygotowane satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa wciąż będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi czas będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.