Hodowla zwierzat krzyzowka

Sam termin mięso używany jest na ogół w znaczeniu kulinarnym oraz jest definicję konglomeratu tkanek, z jakich ważną jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa mięso za drink z prawdziwych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu istnieje już z momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego pokazało się skutecznym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych porcji energii. Prawdopodobnie wrażenie na życie mięsa stanęło to w okresie zlodowaceń, kiedy trudniej było zająć pokarm roślinny i spożywanie mięsa stało się drinkiem z standardowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których ludzie mają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem uwagi na aspekty prawe i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt hodowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, gdyż stanowi to sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu wybiera się świadome i celowe wyłączenie z prostej diety mięsa, w obecnym także ryb oraz owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, lub nie tylko mięsa, ale także jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Istnieje ostatnie sposób bycia połączony z pewnymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej bierze się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury zdrowej i odpowiedniej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupa ludzi je mięsa z obecnych jedynych przyczyn, co w godzinie lodowcowej. Dopóki nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi kolej będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.