Kanaly wentylacyjne 63mm

W pomieszczeniach o dużym zapyleniu miałem, farbami proszkowymi, drzewnymi opiłkami, jest niemałe zagrożenie wybuchu. Ponieważ w jakimkolwiek przedsiębiorstwie przemysłowym wymagane są instalacje zgodne z informacją atex (atex installation), które zamierzają zbyt zadanie zdjąć z miejsc pracowniczych i atmosfery powstające zanieczyszczenia.  Takie instalacje powinny jak głęboko być instalacjami bezpiecznymi czyli powinno się stosować tam odciągi swoje w form ramion samonośnych, ssaw i okapów zlokalizowanych w środowiskach zagrożonych. Należy myśleć o czystość, stosować odkurzacze przemysłowe, które usuną z podłogi nagromadzony pył, systematycznie oczyszczać instalację zaś nie dopuszczać do skupiania się w pomieszczeniu wielkiej sumy zanieczyszczeń. Instalacja odpylania powinna być uziemiona, nie przechowywać w sobie ładunków elektrostatycznych co może wywołać iskrzenie i wtedy wybuch. Kanały odciągowe mają być zbudowane ze mieszkali o grubości ścianek 2 lub 3 mm, nie powinny oddawać się erozji. Zastosowane w takich instalacjach wentylatorów i filtrów przeciwwybuchowych, są za zadanie skuteczną ochronę miejsca przed wybuchem. Jedynym środkiem jest lokowanie w budowach odpylania, systemu gaszenia skier i pożaru, teraz na początku taki sposób przeciwdziała przyszłej eksplozji. Wszystko to winno być zgrane i dokładne z zasadą atex. Zakłada się także śluzy, jakie są odporne na przejścia pożaru przez instalację, klapy lekkie a systemy samoczyszczące za duże natężenie pyłu w budowie. Pomieszczenia takie pomimo tylu zabezpieczeń nadal są pomieszczeniami wysokiego ryzyka, chociaż spełniają wszystkie konwencji plus są dobre z wyznaczonymi dyrektywami, powinno tam przebywać jak najmniej pracowników i to wyłącznie osoby, które w takich pomieszczeniach pracują. Przestrzeganie wszelkich wartości i prawd jest kwestią najważniejszą, a usuwanie przyczyn ewentualnego wybuchu priorytetem. Wszelkie sprzęty i narzędzia objęte dyrektywą atex planują bezpośrednie indywidualne oznaczenia i atesty wydobywające się w miejscu pracy urządzenia. Maszyny, urządzenia instalacje objęte wspomnianą dyrektywą, dzielimy na dwie grupy: zarabiające w górnictwie, grające w obcych mieszkaniach. Ta wyjątkowo ważna zasada chroni wszystkie przedsiębiorstwa.