Kasa fiskalna a wynajem

Na miejscu Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które sprawiają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, zaś nie rzadko jeszcze do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest tworzona, przetwarzana i gromadzona w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową jest zazwyczaj w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich oraz na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgody Europejskiej, a branego w miejscu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wpisania w działanie dyrektywy ATEX całe tego pokroju urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX także być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do postępowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób dokonujących w otoczeniu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest przydatna do sprzętów posiadających swoje źródło zapłonu, bowiem w ich sukcesu jest ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej oraz wyższych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest odpowiedzialnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wypływających z zajęcia się temu zwykli można nazwać:

zapewnienie bezpieczeństwa miejsca pracy dla pracowników w sklepach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuki, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny pracy także jednostek odpowiedzialnych.