Kasa fiskalna novitus

Popełnianie błędów to dobra rzecz. Myślą o tym zarówno ustawodawcy, którzy zapewnili podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a też deklaracji, bez potrzebie ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka jest również w sukcesie rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Jak ma zatem wyglądać korekta na kwocie fiskalnej?

Przy transakcji na myśl osób fizycznych, które nie prowadzą działalności finansowej oraz rolników ryczałtowych niezbędne jest ewidencjonowanie każdej umów na kwocie finansowej i granie do niej paragonu. Przychody skupia się w KPiR na platformie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od produktów i usług, daty lub kwoty sprzedaży, liczby towarów czy usług. Sprowadza się również, że rolki do kasy fiskalnej na jakich tłoczone są paragony przytną się w walucie głównej i źle wydrukują dowód dokonanych zakupów. W sukcesu rejestrowania sprzedaży na kasie bardzo bolesne i bolesne stanowi to, że transakcji zapisanej na kwocie fiskalnej nie odda się wycofać ani poprawić przy użyciu funkcji przydatnych w obecnym narzędziu. Do kraju marca 2013 roku nie było widoczne, w jaki środek należy dokonać w wypadku wystąpienia błędu na rachunku fiskalnym. W praktyce opracowano pewne mechanizmy, których stosowanie popierały urzędy, ale leczenia te zawierały nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w rozporządzeniu dotyczącym kas fiskalnych znalazły się zapisy, które wpływają tę rzecz. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą iść dwie ewidencje - ewidencję zwrotów oraz reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one oczekiwać, opisują oraz dane, które muszą się w nich odkryć. Obie są dobrane do korygowania sprzedaży zamkniętej w pamięci kasy, a inna z nich będzie podawana w sukcesie ww. błędów. W charakterze anulowania paragonu konieczne jest zastosowanie odpowiedniego wpisu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis winy i form pomyłki wraz z oryginałem paragonu.