Kasa fiskalna obrot 20 000

Na wstęp warto dodać co liczy serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy robione w porządku gwarancji a po upływie gwarancji, a też niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z działu obsługi kas fiskalnych, a też ulgę w wygodnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W porządku potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy a ich zgodność z nadrukami w pozycji serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, zgodę z wpisami w sztuce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w obszarze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty pierwszej i modułu fiskalnego co do zgody z dokumentami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wspólnie z zastrzeżeniami umieszcza w sztuce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być zrobiony i to, kiedy użytkownik kasy zawiesił naszą pracę czy z każdej przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kasie fiskalnej, przecież nie wyrejestrował kasy. 2. W momencie przeglądu technicznego oceniane są przede każdym te fakty konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie zakupów a jakich nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na niskie wyliczanie podatków. Tak a w terminie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które działają na działanie kasy, ani jeszcze nie sprawdza, czy kolejne elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, natomiast będą to rzeczy wykonywane poza przeglądem technicznym.