Kasa fiskalna zukowo

Niedługo może zaprezentować się, że człowiek otrzyma wysoką karę finansową, ponieważ nie wiedział, że musiał prowadzić ewidencję na kwocie fiskalnej.
Teraz konieczność instalacji urządzenia fiskalnego novitus deon e , dotyka tych podatników, których obrót przekroczy 20,000 zł. To więcej niższy obrót niż w poprzednich latach. Ministerstwo Finansów, będzie wędrować do tego, żeby tę regułę ograniczyć, będąc nową listę zawodów, w których handlowcy powinni zainstalować kasę, przed pierwszą sprzedażą. Obecnie każda kancelaria i sposób muszą posiadać obowiązkowo kasę. W przypadku awarii kasy fiskalnej, jeśli nie dysponujemy rezerwową kasą fiskalną – należy całkowicie zrezygnować ze sprzedaży.

Jeżeli podatnik nie posiada kasy fiskalnej, a odpowiedzialny był ją potrafić, będzie ukarany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nieprowadzenie “księgi”. Co gorsza może zostać pozbawionym uprawnienia do odliczenia lub zwrotu od podatku VAT 90% ceny zakupu netto, oraz pozbawionym prawa do odliczenia 30% podatku naliczonego w sezonie nieposiadania kasy. Karę 240 stawek dziennych podatnik otrzyma również za nierzetelne prowadzenie księgi. Mało tego, jeżeli oprócz tego podatnik nie pokaże tej transakcji w ogóle w umów VAT zostanie również ukarany karą grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.
Jeżeli działalność podatnika dotyczy większości usług transportowych, dystrybucją gazu płynnego, sprzedaży stron do samochodów, jest związana z dostawą sprzętu telewizyjnego czy radiowego a tym całych, części aparatu fotograficznego – podatnik musi posiadać kasę fiskalną. Tak jedno jest jak zwraca się dostawą artykułów z metali szlachetnych, przy dostawie danych komputerowych, bądź produktów przeznaczonych do wykorzystania, bądź na aukcja. Obowiązek bez sensu na roczny dochód dotyczy również sprzedaż wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, bez sensu na symbol PKWIU z jednymi elementami. W ostatnim roku zostanie odebrane zwolnienie z bycia kasy fiskalnej przedsiębiorcom, którzy oferują usługi na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Pod warunkiem, że wszystkie świadczenie podatnika jest dokumentowane fakturą identyfikujące odbiorcę. Również sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach pasażerskich w wypadku gdy podobna czynność została przygotowana za pośrednictwem poczty, banku lub podobnej instytucji. Racja ci podatnicy czyniący tych rzeczy w 2015 roku muszą brać kas fiskalnych po przekroczeniu limitu zwolnienia podmiotowego.