Kasy rejestrujace podstawa prawna

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód wymaga być pasowana okresowemu przeglądowi. Lecz w tym sukcesie omawiany przegląd musi być dokonany najpóźniej dwa lata z niedawnego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w możliwościach od 100 do 200 złotych wraz z dojazdem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej wynika z zdrowych przepisów prawych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas fiskalnych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w istocie warunków stosowania kas rejestrujących. Razem z założeniem, a konkretnie z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej kojarzone jest kiedy nieprawidłowe prowadzenie książki i grozi nałożeniem kary grzywny za wykroczenie skarbowe. Jednakże tańszą opcją dla co dwuletniego przeglądu jest przeprowadzanie go co roku. Wspominając o przeglądzie kas rejestrujących, należy też myśleć o określeniu odpowiedniego czasu, co daje się na platformie Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z art. 12 § 3 niniejszej ustawy terminy określone w miesiącach mijają się z upływem ostatniego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada pierwszemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w bieżącym miesiącu nie było - w minionym dniu ostatniego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej leży na głowie posiadającą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat z ostatniego przeglądu powinien poinformować serwisanta o potrzeb stworzenia takiego przeglądu. Serwisant kas, w czasie 5 dni od dnia stworzonego przez posiadacza kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien zrobić obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede każdym: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci oraz stan akumulatorów. W celu uniknięcia narażania się na kary ze karty Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.