Mikroskop 2 lensa disebut

Nazwa mikroskopu powstała przez połączenie słów z języka starogreckiego o znaczeniu  „mały” oraz „patrzę”, „obserwuję”. Mikroskop służy do obserwacji małych, często niewidocznych gołym okiem obiektów. Narzędzie wtedy jest szeroko stosowane w medycynie, nauce, a dodatkowo przemyśle oraz w moc innych dziedzinach. Na powierzchni dziejów wymyślono różne typy mikroskopów.

Ważnym z nich było wyposażenie optyczne, które do oświetlania badanych obiektów wykorzystywało wyłącznie światło dzienne. Przyrządy te, nie zdobyły ogromnej popularności, ponieważ powiększenie możliwe do uzyskania było zupełnie dziesięciokrotne. W XVII wieku nastąpiła rewolucja w badaniach mikroskopowych. Antonie van Leeuwenhoek przyczynił się do ulepszenia mikroskopu, a później do udoskonalenia prac na ogromną gamę. Jako ważny człowiek pod mikroskopem obserwował inne sposoby komórek. Dzięki niemu, na świecie nastąpił ogromny moment w poszukiwaniach biologicznych. Naukowcy mogli obserwować mikroorganizmy, dowiadując się zupełnie różnych idee na punkt świata fauny i flory. Wynalezienie i spopularyzowanie mikroskopu umożliwiło dalszy ciąg medycyny. Znaleziono wiele leków i szczepionek. W XVIII wieku pod mikroskopem obserwowano bakterie gruźlicy, co przyczyniło się w późniejszym okresie do wynalezienia szczepionki przeciwko tej chorobie. Mikroskop spowodował powstanie innych rzeczy nauki: między innymi mikrobiologii i cytologii. Pod mikroskopem obserwowano i po raz pierwszy chromosomy i pokazano, że są one nośnikami genów. Z tego okresu zaczęła pracować się nowa dziedzina wiedzy: genetyka. Odkrycie i kontrola genów pozwala w obecnym świecie walkę z chorobami genetycznymi. Nie zapominajmy również o prawnym aspekcie – dzięki genetyce możliwa stała się identyfikacja przestępców, a ponadto określanie ojcostwa. Mikroskop przysłużył się i przemysłowi: dzięki niemu szykuje się nowe stopy metali, które są materiałem granym w moc rzeczach gospodarki i myśli. W XX wieku wynaleziono mikroskop elektronowy. W tymże innym człowieku urządzenia, za pomocą elektronów obserwowano najmniejsze ze budów komórkowych. Podsumowując, pod dzisiejszym mikroskopem można oglądać malutkie cząstki świata przyrody. Dzięki temu wynalazkowi możliwy był wzrost w przestrzeni nauki, przemysłu i medycyny.