Mrp replenishment system

strefy atexWymagania i oznaczenia ATEX - Zrozumieć EPL w cieniu „walki” ATEX i IECEx

System MRP, czyli planowania zapotrzebowania materiałowego (z ang. Material Requirements Planning) jest zbiorem procesów będących do stosowania zapotrzebowania na zasoby materiałowe, do których zalicza się surowce, komponenty i materiały. Nosi on za zadanie obliczyć precyzyjną ilość potrzebnych produktów i zaplanować terminarz dostaw w taki postępowanie, aby przewidzieć poprawiający się popyt na rynku. MRP zawsze jest pobudzany przez odpowiednie sposoby informatyczne.

Głównym celem systemu MRP jest ograniczenie nakładów finansowych na sztukę w poszczególnym przedsiębiorstwie lub firmie. Robi się to m.in. poprzez optymalizację zapasów. Nasuwa się bowiem do MRP dane o ustalonej w najbliższym czasie czasu produkcji albo zapotrzebowaniach na materiały już gotowe. Na podstawie tych radzie system rozplanowuje produkcję poszczególnych tematów i transport produktów i podzespołów. System pozyskuje znane z trzech podstawowych źródeł: BOM-ów materiałowych (Bill of materials), stanów zapasowych oraz harmonogramu procesu produkcji. Efektem pracy MRP jest dokładnie rozpisany plan prac i system zamówień. Chcenie to można zrobić zarówno wprzód, kiedy i wstecz. System określa orientacyjny czas prac i czas dostawy. W sukcesu bycia MRP następuje optymalizacja kosztów, czasu produkcji i wzrost opłacalności.
Do głównych zadań systemu MRP należy redukcja zapasów, dobre wykorzystanie posiadanej infrastruktury produkcyjnej, dokładne określenie czasu dostawy półproduktów i środków, obliczenie kosztów produkcji, opieka i monitoring etapów pracy i duże odpowiadanie na wszelki wchodzące w domu zmiany.
Zanim ogromną popularność zdobył system MRP na rynku do prowadzenia zasobami stosowano nowe metody np EQQ i ROP/ROQ. Tylko w roku 1964 Joseph Orlicky opracował pierwszy system Planowania potrzeb materiałowych (w skrócie MRP). Jako pierwsza wdrożyła go obok siebie firma Black&Decker. Technika ta wspaniała się bardzo pewna i praktyczna, stąd już 10 lat później działała z osiągnięciem w niemal 150 przedsiębiorstwach. W roku 1980 stanowiło toż teraz prawie 8 tysięcy firm.
Głównym celem systemów MRP jest odpowiedzialna kontrola procesu produkcyjnego firmy idących w centrum produkcyjnym. Na platformie zamówień klientów przedstawia on w jakiej ilości należy wytworzyć produkt końcowy.