Mrp replenishment system

strefy atexZobacz naszą stronę www

System MRP, czyli planowania zapotrzebowania materiałowego (z ang. Material Requirements Planning) jest zbiorem procesów będących do stosowania zapotrzebowania na zasoby materiałowe, do których zalicza się surowce, komponenty i materiały. Nosi on za zadanie obliczyć precyzyjną ilość potrzebnych produktów i zaplanować terminarz dostaw w taki postępowanie, aby przewidzieć poprawiający się popyt na rynku. MRP zawsze jest pobudzany przez odpowiednie sposoby informatyczne.

Głównym celem systemu MRP jest ograniczenie nakładów finansowych na sztukę w poszczególnym przedsiębiorstwie lub firmie. Robi się to m.in. poprzez optymalizację zapasów. Nasuwa się bowiem do MRP dane o ustalonej w najbliższym czasie czasu produkcji albo zapotrzebowaniach na materiały już gotowe. Na podstawie tych radzie system rozplanowuje produkcję poszczególnych tematów i transport produktów i podzespołów. System pozyskuje znane z trzech podstawowych źródeł: BOM-ów materiałowych (Bill of materials), stanów zapasowych oraz harmonogramu procesu produkcji. Efektem pracy MRP jest dokładnie rozpisany plan prac i system zamówień. Chcenie to można zrobić zarówno wprzód, kiedy i wstecz. System określa orientacyjny czas prac i czas dostawy. W sukcesu bycia MRP następuje optymalizacja kosztów, czasu produkcji i wzrost opłacalności.
Do głównych zadań systemu MRP należy redukcja zapasów, dobre wykorzystanie posiadanej infrastruktury produkcyjnej, dokładne określenie czasu dostawy półproduktów i środków, obliczenie kosztów produkcji, opieka i monitoring etapów pracy i duże odpowiadanie na wszelki wchodzące w domu zmiany.
Zanim ogromną popularność zdobył system MRP na rynku do prowadzenia zasobami stosowano nowe metody np EQQ i ROP/ROQ. Tylko w roku 1964 Joseph Orlicky opracował pierwszy system Planowania potrzeb materiałowych (w skrócie MRP). Jako pierwsza wdrożyła go obok siebie firma Black&Decker. Technika ta wspaniała się bardzo pewna i praktyczna, stąd już 10 lat później działała z osiągnięciem w niemal 150 przedsiębiorstwach. W roku 1980 stanowiło toż teraz prawie 8 tysięcy firm.
Głównym celem systemów MRP jest odpowiedzialna kontrola procesu produkcyjnego firmy idących w centrum produkcyjnym. Na platformie zamówień klientów przedstawia on w jakiej ilości należy wytworzyć produkt końcowy.