Neutralizacja pozaru dzieki parze wodnej

W przypadku pożaru najważniejsza jest szybka i sprawna reakcja, dzięki której minimalizowane są ewentualne straty. Czasem może się ona nawet przyczynić do uratowania ludzkiego życia. Aby owa reakcja była jednak skuteczna, należy wiedzieć, w jaki sposób postępować i na co należy zwrócić uwagę. Inaczej bowiem do gaszenia ognia przystąpimy w pomieszczeniu zamkniętym, a inaczej na otwartej przestrzeni. W pierwszym przypadku należy pamiętać, iż nasze pole manewru jest ograniczone, w związku z tym nie możemy pozwolić sobie na użycie wszystkich preparatów. Jednym z najefektywniejszych jest bez wątpienia para wodna, której działanie może w sposób szybki doprowadzić do neutralizacji zagrożenia.

Z pewnością para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing) nie nadaje się na powierzchniach otwartych, gdzie nie osiągnie ona odpowiedniego stężenia, dzięki któremu możliwe jest zgaszenie pożaru. Niemniej w niewielkich budynkach nadaje się idealnie. Często stosowana jest także na statkach, w pomieszczenia, w których używane są gazy bądź kotłach wulkanicznych, gdzie niemożliwe jest użycie wody. Podstawowym działaniem pary, który umożliwia zlikwidowanie ognia, jest zneutralizowania tlenu, bez którego płomień się nie utrzyma. Jej niezwykłą zaletą jest fakt, iż ów efekt uzyskiwany jest niezwykle szybko, dzięki czemu pożar nie zdąży się odpowiednio rozprzestrzenić. Jest to bardzo ważne, gdyż w sytuacji, kiedy ogień rozszerzy się na cały budynek, nie może on zostać zgaszony samą parą. Niezbędne są wtedy bardzo szerokie działania straży pożarnej, co wiąże się z tym, iż straty spowodowane działaniem ognia będą niezmiernie wysokie.