Odpylacz suchy gorniczy

Odpylacz wykonany razem z informacją atex (atex dust collector) daje w postaci filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony stanowi dla zwykłych oraz całych instalacji odpylających z możliwością rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy w perspektywę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania towaru na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest kierowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest dostarczane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są znane w momencie dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy zachodzi w ciągu wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dochodzi do rozprężenia, co robi, że duże frakcje spadają na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po przejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze dochodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich składników znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pozwala oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zmienianiu się wentylatora po zatrzymaniu, co pozwala maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi przychylne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w czasie jego roli (on-line) jak i po jego wyłączeniu (off-line).