Odpylanie nestro

System odpylania znajduje zastosowanie w gałęziach przemysłu, przejmujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej również w procesach, gdzie niezbędne jest przesypywanie materiałów sypkich. Budujące się cząstki o znacznie delikatnych rozmiarach są zagrożenie dla maszyn i dla zdrowia człowieka (część z nich korzysta działanie toksyczne), dlatego też skuteczne sposoby odpylania stanowią ważny fakt w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem działają na stanowisko wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę środowiska i zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być położony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny leczyć nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak także zapobiegać ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim przybywa do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej dodatkowo w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - położony w obudowie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w styl oczyszczania sprężonym powietrzem położony w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezmiernie ważną czynnością w zespołach odpylających stanowi ich szczelność - każda dziura w efektu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności systemu i zagrożenia. Kolejnym elementem ważnym w budowie jest trwałość materiałów, z których zaopatrzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe wpływają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą wykonywać też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.