Oprawy awaryjne przeciwwybuchowe

Budowa obiektu przemysłowego wymaga między innymi jego oceny pod względem zagrożenia wybuchem. Zagrożenie żyje gdy produkcja, przechowywanie lub użytkowanie substancji w konkretnej przestrzeni w połączeniu z powietrzem wytworzy mieszaninę wybuchową.

 

Projektowanie musi uwzględniać zabezpieczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Formy Socjalnej. W relacje z działu przemysłu oraz stanu zagrożenia wybuchem należy przedstawić dobre zabezpieczenia. Klasyfikując strefy zagrożenia należy:
-zidentyfikować przestrzeń zagrożoną wybuchem,
-sklasyfikować tę dziedzinę,
-zaznaczyć rozmiar i kształt,
-opracować dokumentację.

Prawidłowa klasyfikacja idzie na wprowadzenie idealnego rozwiązania dla strefy zagrożonej, zmniejszając ryzyko, zaś tymże tymże zapewnić bezpieczną funkcję w danym obszarze. Określając strefy zagrożenia należy zastosować urządzenia odpowiedniej kategorii, w tym nie wolno sprzętu niższej kategorii wykorzystać do strefy większego ryzyka. Producent urządzeń oddanych do montażu w dziedzinach zagrożenia musi dołączyć odpowiednie atesty i Deklarację Zgodności dla wszystkiego produktu. Dodatkowo wskazane jest położenie systemu bezpieczeństwa wybuchowego, który ogranicza zasięg zniszczenia i wspomaga akcję ratunkową. Nie istnieje możliwe całkowite wyeliminowanie zagrożenia wybuchowego, można jednak ograniczyć ryzyko wystąpienia i minimalizować skutki wybuchów.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe dzielimy na skuteczne i pasywne. Pasywne zabezpieczenia przeciwwybuchowe nie wymagają działania układów elektrycznych czy elektronicznych wykorzystując zjawiska fizyczne. Zabezpieczenia aktywne wyposażone w właściwe czujniki analizują sytuację, działając w podjęciu uchwały o systemie minimalizacji zagrożenia. Samym z zabezpieczeń aktywnych jest automatyczny system tłumienia wybuchu HRD. System HRD zawiera: czujniki wybuchu, centrale sterujące, butle hrd, dysze nierdzewne lub mosiężne. Czujniki wybuchu idą na wczesne wykrycie wybuchu i przekazanie danych do osoby centralnej. Butla hrd w sezonie zawieranym w milisekundach wtryskuje proszek gaszący do przechowywanego urządzenia. System ten przedstawia się dużo bogatą niezawodnością błyskawiczną reakcją. Prawdopodobnie żyć traktowany za również na zewnątrz obiektów. Swoja oraz bliska instalacja i wymiana po zadziałaniu jest atutem przemawiającym za wyborem takiego podejścia.