Pospiech krzysztof

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/multivac/1/Multivac - pakowarki próżniowe Polkas

Ogień jest niezwykle niszczycielską siłą. Jak na naszej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal całe nasze nam materiały – ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego środka do poskramiania pożarów zaczyna się różne sposoby gaśnicze. Najprostszym jest absolutnie woda. Chociaż nie w jakimkolwiek przykładu można się nią służyć. W pożarach odnosi się również dość często piany czy proszków.
Mniej atrakcyjnym faktem jest granie pary wodnej do dławienia ognia i hamowania jego przenoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika że spośród ostatniego, że ważna ją zaczynać jedynie w pomieszczeniach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przydaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie wyraża to, iż nie można z niej stosować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest korzystnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może występować 500 metrów kwadratowych.
Proces gaszenia parą liczy na dawaniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych wznoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę bierze się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. I w współczesnych wypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na placu zamkniętym. W regionie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.