Pyly film

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe są najogromniejsze zagrożenie dla zdrowia pracujących w takim miejscu osób.

http://www.terapeuta-krakow.pl psycholog krakówPsycholog, psychoterapeuta, psychoterapia Kraków

Ze względu na zarobek na stan zdrowia pyły liczymy na:
– pyły drażniące,
– pyły toksyczne,
– pyły alergizujące,
– pyły kancerogenne,
– pyły zwłókniające.
Ważnym znaczeniem w otoczeniu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pewne zapobieganie przez stosowanie indywidualnej i społecznej ochrony przeciwpyłowej.
Do ochrony indywidualnej zaliczamy:
– półmaski jednokrotnego użytku,
– półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami,
– hełmy i kaptury ochronne.
Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory.
Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare i mokre.
Powszechnie stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre.
Komory osadnicze to jedyny z najniższych odpylaczy o małych kosztach budów. Zaletą tego podejścia jest niewielka skuteczność odpylania, a przeważnie są wprowadzane w zintegrowaniu z pozostałymi odpylaczami. Znacznie ważną skutecznością działania wyróżniają się odpylacze filtracyjne. Wprowadzane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z najbliższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w końcu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki występujące na zysk przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania wymagają istnieć wykorzystane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą korzystać certyfikat ATEX.
Wybór urządzenia odpylającego zależny istnieje od gałęzi przemysłu i od pewnego zagrożenia.