Rozwoj i znaczenie przemyslu sprawdzian

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na optymalny wynik produkcyjny, energię i wielkość procesów w naukach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym nic powstaje ładunków, które wymagają zostać zneutralizowane, by nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej iskry i tymże jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego typu problemów zwracają się firmy, które wprowadzają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który kojarzony istnieje na dowód w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości składają się niezliczone liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest wskazane już przed podejściem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne sytuacje są mieszkanie w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w toku produkcyjnym materiałów sypkich na wynik wibracji lub wybrania mogą stać odsunięte od siebie i stwarzać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy i duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie są także nieuziemione pojemniki brane w tokach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy krok w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy chodzi o załadunek materiałów do elastycznych kontenerów, bądź same o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest obowiązkowe, ponieważ może robić do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, a w powierzchni zagrożonej początkiem może sprawić do zapłonu i eksplozji.