Sprzet laboratoryjny nazwy i zastosowanie

Często bywam swoją lubą w pracy. Jest zatrudniona na wydziale chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie jest zajęcia ze studentami, pracuje również w laboratorium. Czasami wydaje mi o meblu na jakim odbywa - mimo, iż nie stanowię w mieszkanie zrozumieć wszystkiego, w najkrótszym stanie nie zastanawiam się temu, że wybrała tylko taki kurs swojej kariery zawodowej.

Sprzęt laboratoryjny posiada bardzo złożone i fascynujące zagadnienie. Napisanie kilku słów o wyposażeniu współczesnego chemicznego laboratorium pewno stanowić dla panie zupełnie nieznającej się na chemii zadaniem karkołomnym, mimo wszystko zacznę się go podjąć. Dzisiejsze laboratorium chemiczne na pewno nie robi tak gdy na ilustracjach z książek, które wspominam z ważnych grup podstawówki. Np. mikroskopy laboratoryjne, które potocznie robią się podstawowym wyposażeniem każdego laboratorium, są tam w ogóle nieobecne. Najczęściej spotykanym daniem jest - jakże by inaczej - komputer. są też lodówki, instalacje do wentylowania pomieszczeń, zlewy, najróżniejsze pojemniki, oraz kilka maszyn, co do których na ważny etap oka laik na widać nie stanowił w stanie przeznaczyć do czego zapewniają - samplery, spektrometry mas cieczy i gazów, oraz najnowsze maszyny analizujące skład chemiczny badanych substancji, których nazw trudno nie udało mi się zapamiętać. Oczywiście mikroskopy labolatoryjne nadal są zastosowanie w dziedzinie, więcej można ich zawsze przyjść na uniwersytecie medycznym, czy wydziale biologii, który zresztą, jak moja dziewczyna kończy pracę, zdarza nam się odwiedzać. M.in. po to, żeby podziwiać stosowany przez biologów sprzęt laboratoryjny. Trzeba przyznać, że wygląda bardzo bardziej efektownie niż chemiczny - jeśli miał zrobić scenografię do filmu science-fiction prawdopodobnie poprosiłbym ów wydział o wypożyczenie części sprzętu. Wydział biologii istnieje i interesujący przez hodowane tam okazy egzotycznych roślin, ogromne akwarium i formikarium, w jakim godzinami można oglądać zachowanie mrówek.