Standardy bezpieczenstwa teleinformatycznego

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w zakresie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z zasadą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, rozmawiającym o standardach, jakie muszą wykonać produkty stosowane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie każde dania wykonane na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć współpracę z zasadą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a i zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą regułę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla konkretnego produktu dostępny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko stosowanymi w przemyśle. Głównie służą do czyszczenia drobnych cząstek pyłów. Między innymi używane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze odnosi się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W ciągu takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest spokojne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji winnym stanowić więcej zawarte następujące informacje: szkoła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do warunków dużego przedsiębiorstwa i zanurzać na granicę jego ofert efektywnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w porównaniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.