Strefa zagrozenia wybuchem z11

Aktualnie prawomocna dyrektywa ATEX 94/9/WE uchwalona przez Parlament Europejski i Poradę w dniu 23 marca 1994 dotyczy zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej w roli urządzeń i systemów ochronnych danych do zysku w dziedzinach zagrożonych eksplozją. Uchwalenie dyrektywy ATEX było wskazana ze względu na niezgodność wcześniejszych przepisów prawnych funkcjonujących w nowych państwach UE. Aczkolwiek omawiana dyrektywa ATEX bynajmniej nie była główną klasą ujednolicenia ochrony przeciwwybuchowej w krajach Unii Europejskiej, albowiem od prawie dwóch dekad obowiązywało kilka zasad tzw. starego podejścia dotyczącego swobody obrotu towarami ujętymi już w dyrektywie ATEX 94/9/WE.

Rzeczona dyrektywa ATEX 94/9/WE od 1 lipca 2003 roku ma jedno obligatoryjne rozporządzenie dostane we pełnych państwach Unii Europejskiej, które działa zapewnienia bezpieczeństwa w strefach zagrożonych eksplozją. Wraz z dniem zajścia w mieszkanie dyrektywy ATEX 94/9/WE stare rozporządzenia mówiące to jedno zagadnienie i podobne przepisy krajowe obowiązujące jeszcze w całej Wspólnocie Europejskiej zostały unieważnione. To samo mieszkanie się wraz z dniem 20 kwietnia 2016 roku, kiedy obecny przepis zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.

W dniu 26 lutego 2014 roku została przyjęta dyrektywa ATEX Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE w kwestii harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich zwracających się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do zysku w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Wymaga ona pozostać zaimplementowana we każdych krajach Wspólnoty Europejskiej do 20 kwietnia 2016 roku. Gdy teraz zostało powiedziane, dyrektywa ATEX jest wykorzystanie do sprzętów oraz systemów ochronnych kierowanych do użytkowania w znaczeniach zagrożonych ewentualną eksplozją. Poniżej uważa się natomiast link do akcje najnowszej możliwości dyrektywy ATEX :

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ATEX 2014/34/UE