Strefy zagrozenia terrorystycznego

Do początku może osiągnąć lecz w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka wychodzi z normy w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz dużo innych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Ponieważ w jednych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie i wynosiły dużą ścianę w zmianie towarów, postanowiono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach robiących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co zatem są oznaczenia ATEX? Pod tą marką pokrywają się szczegółowe wymagania, opisane w akcie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi robić każdy produkt, dany do używania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi normami, mogą być regulowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one natomiast być różne z umowami unijnymi też nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie oddane do rzeczy w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie wspólne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. A właśnie: Producent poprzez postawienie na materiale oznaczenia CE deklaruje, iż efekt ten robi podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich istnieje zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o sposobie zagrożenia, kiedy również jego moce: - strefa gazów, cieczy również ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - grupa Zaś to narzędzia oddane do lektury w kopalniach, - grupa II to urządzenia przeznaczone do pozycji na wielkości w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania i odporności na wpadnięcia. Na cel jest zależna grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może pracować urządzenie. Jakie są korzyści wychodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w urzędach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych płynących z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w realizacji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.