Swobodny przeplyw towarow traktat

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty przyjęte do gruncie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ towarów to niepowtarzalne z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sytuacji zasadniczych wymagań dla urządzeń oraz systemów ochronnych przeznaczonych do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem oraz materiałów oraz wiedzy pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w twórz szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i formy, jakie musi robić towar w relacji od centra w którym będzie on użytkowany. Należy zawsze mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi również spełniać wytyczne wynikające z kolejnych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i być wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym kierowana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich pisania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien stanowić już wycofany z rynku. Zapewnia to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z dużymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowy i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na danym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.