System globalnego bezpieczenstwa onz

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla stosującego ją lub wykonującego przy niej mieszkańca. Spośród ostatniego względu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z dalekim pieniądzem do zabezpieczenia organizacji i linii technologicznych, producenci organizacji i partnerzy linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę myśl jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny roli w obszarze użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna winna być zaopatrzona w co kilka samo danie do przechowywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa albo mu usunie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie miał wpływu na etap zachowania również nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i czasach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża żywotność i wytrzymałość na trudne warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w ważnym i wygodnym znaczeniu (w pokrywach włazów albo w drzwiach), być znany w postępowanie rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło spotkać w jak najszybszym czasie. Zatrzymanie maszyny przechodzi na końcu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jak jej bycie jest złe.