Tlumaczenia symultaniczne malopolska

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym stanowi samotnym z rodzajów tłumaczenia ustnego i robi się po dokonaniu wypowiedzi mówcy. Tłumacz uważa się tuż obok mówcy, uważnie słucha jego uwadze i po jego zakończeniu wykonywa ją w pełnie w oryginalnym języku. Często używa z uprzednio sporządzonych informacji w trakcie przemówienia. Na tą chwilę tłumaczenie konsekutywne wielkim stopniu zamienia się symultanicznym.

Technika tłumaczenia konsekutywnego tworzy się do selekcji tylko najaktualniejszych reklam oraz dania komunikatu. (angielskie „interpreter” przedstawia się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne stosuje się gównie przy minimalnej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane oraz w sukcesu gdy sprawca nie ma szans zapewnienia odpowiedniego sprzętu niezbędnego do tłumaczenia symultanicznego. Daje się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi lub nawet zdanie po zdaniu tak aby jak właśnie oddać treść wypowiedzi. Jest toż już jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne dzieli się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej luźniejszych spotkaniach praktykuje się tłumaczenia liasion, bo są one nieco kłopotliwe dla użytkowniku, jaki jest zmuszony czekać kilka minut na szkolenie. Tłumaczenie konsekutywne jest pełną pracą chcąca od tłumacza odpowiedniego przygotowania i perfekcyjnej znajomości języka. Bardzo dobro wyszkolony i pokazany tłumacz jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Przedstawiaj nie ma momentu na myślenie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy nazwy. Aby zachować dobrą jakość tłumaczenia przed przystawieniem do produkcji tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące problemu i nauki tłumaczenia. Potrafią zatem żyć teksty wystąpień czy prezentacje.