Tlumaczenie lekow

Rejestracja wyrobu medycznego, jak i tworzenie nowych preparatów na rynek polski, to trudny proces, który wielokrotnie wymaga udziału specjalistów z nowych dziedzin. Jak czytamy w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, kobieta będąca wytwórcą i autoryzowanym przedstawicielem danego towaru jest obowiązek zgłosić produkt do Starego Urzędu na co kilka 14 dni przed wprowadzeniem preparatu do zakupu. Dodatkowo, należy zapewnić odpowiednią ilość dokumentów składanych wraz ze zgłoszeniem, których dokładną listę można znaleźć między innymi na kartce www.urpl.gov.pl, i do jakich należą między innymi:

dowód uiszczenia zapłaty za zgłoszenie,
dokument potwierdzający status prawny wnioskodawcy,
wzory oznakowania i informacji użytkowania materiału zgłaszanego.

program mini marketProgram Mini Pc Market - oprogramowanie Polkas Kraków

Dodatkowo, w sytuacji wejścia na rynek polski zagranicznego leku niezbędnym jest wykonanie, oprócz dokumentu potwierdzającego dopuszczalność produktu do użytku, aktualnego tłumaczenia opisu ulotek bądź też artykułów na opakowaniu. Jak ważna się domyślić, tłumaczenie musi zostać wytworzone w forma naturalny a przy zastosowaniu terminologii medycznej, a jego dokonanie zazwyczaj powierzone będzie obowiązkowemu lekarzowi medycznemu z wiedzami lingwistycznymi, rzadziej przez tłumacza przysięgłego w pomocach z lekarzem medycyny. Ścisła instrukcja, jak powinno dane tłumaczenie wyglądać, jest opublikowana na kartce Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Owoców Biobójczych. Rejestracja wyrobu medycznego powinna stać poprzedzona zaznajomieniem się z normami wprowadzonymi przez wskazany wyżej urząd. Dzięki dlaczego będziemy traktowali gwarancję, że nasz lek zostanie bez zbędnych opóźnień i ponoszenia dodatkowych opłat wprowadzony na rynek.

Koszt sporządzenia tłumaczenia medycznego jest regulowany przez wyspecjalizowane biuro tłumaczeń i zazwyczaj przeprowadzany w oparciu o przedstawiony dokument, jego rolę i stopień trudności. Aby dowiedzieć się jaka będzie cena przekładu, właściwie jest umówić się z wybranym biurem tłumaczeń. Wycena stanowi w większości przypadków dokonywana bezpłatnie.