Warzywa kapustne wapn

W wybranych biurach i markach wykorzystuje się lub gromadzi się substancje, które mogą być poważne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą wówczas w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze i ciała stałe o znacznym stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich sytuacjach pracodawcy są zobowiązani do stworzenia oceny ryzyka wybuchu i oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na mieszkania i miejsca, gdzie pojawia się największe ryzyka wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem powinny być jeszcze określone w okolicach i pomieszczeniach zewnętrznych. I nasuwa się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, która będzie regulować i zarazem wskazywać czynniki, które potrafią inicjować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być wykonana na podstawie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w historii minimalnych wymagań, dotyczących zaufania oraz higieny pracy, połączonych z okazją nastąpienia w stanowisku pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem kończy się charakterystyki obiektu. Nazywa się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Sprawdza się czynniki, jakie mogą mówić do powstawania pożaru lub wybuchu. Tworzy się lęki i systemy, dzięki którym dopuszczalne będzie zmniejszenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Liczy się która jest pierwsza substancji palnych, jakie mogą występować się źródłem potencjalnego wybuchu. Umieszcza się innowacyjne rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.