Wentylacja mechaniczna w bloku

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje duże zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być zbudowana zgodnie z obecnymi normami wprowadzonymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne formy ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a jeszcze ocenić jej najczulsze punkty. W obecnym sensu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na stanie wykonawczym. Fakt ten znaczy dla biura poruszającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich przystosowaniu do programu zostanie zaprojektowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, stosowane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty pracy nie jest dodatkowe by do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd też, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania robione są w organizmie „pod klucz”. Oznacza to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z etapów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich składników systemu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został umieszczony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a i skuteczności odpylania. Leczenia te tworzą pożądany wynik finansowy, i przede każdym sprawiają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, i zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi najważniejszy element skutecznej, a tymże tymże sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany gwarantuje wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod opiekę warunków pracy. Właśnie dlatego inżynierowie za wszelkim razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.