Wymagania polityki bezpieczenstwa

Tytułowe oświetlenie awaryjne LED jest określone do stosowania wyjść awaryjnych i możliwości ewakuacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej. Otóż w hotelach, pensjonatach, a także w kwaterach prywatnych obowiązkowo winno być zainstalowane oświetlenie awaryjne korytarzy i rozwiązań ewakuacyjnych. Jednak oświetlenie awaryjne żarówkowe pobiera zbyt wielu energii i wymaga doprowadzenia zasilania awaryjnego z głównego akumulatora, częstokroć dodatkowo koniecznym ujawnia się stworzenie osobnej instalacji oświetlenia awaryjnego. Na szczęście, na polskim rynku pojawiły się wystarczająco mocne diody LED, które pokazały się naprawdę dobrą alternatywą dla żarówek.

Wspomniane wyżej elektroluminescencyjne diody LED pobierają kilkukrotnie mniej energii, mają wysoką technikę i niskie napięcie zasilania. Oświetlenie awaryjne LED oprócz oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenia mieszkań o szczególnym zagrożeniu, antypanicznego oświetlenia stref prostych i oświetlenia rezerwowe ma także oświetlenie ewakuacyjne miejsc roli w przestrzeni szczególnego zagrożenia, czyli miejsc, gdzie jest wysokie prawdopodobieństwo wypadku wśród pracowników czy drugich kobiet w wypadku awarii oświetlenia. Przykładami takich podbramkowych rzeczy będą wykopy i czynności z substancjami toksycznymi lub wybuchowymi. Jeszcze w sukcesu wykonywania obowiązków przy szybko pracujących maszynach, trzeba zrobić ewentualność włączenia światła awaryjnego w pozycji awarii oświetlenia zwykłego.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego LED są urządzone w handle mikroprocesorowe i połączone magistralą komunikacyjną z osobą centralną systemu. Wielką zaletą nowoczesnego systemu oświetlenia awaryjnego LED jest fakt, iż stanowi ostatnie głównie system rozproszony, co świadczy, iż oprawy ewakuacyjne i kolejne urządzenia wpadające w zestaw systemu, posiadają własne źródła napięcia w form akumulatorów. Kompletny system oświetlenia awaryjnego LED składa się z części centralnej, rozdzielaczy tudzież opraw oświetlenia awaryjnego, zaś komunikacja pomiędzy jednostką centralną, rozdzielaczami i oprawami przeprowadza się po dwuprzewodowej magistrali.