Zaplodnienie pozaustrojowe

Zapłodnienie pozaustrojowe to metoda wspomagania rozrodu i objawowego leczenia niepłodności. ART (ang. Assisted Reproductive Technologies), czyli wspomaganie rozrodu obejmuje kilka różnych zabiegów, które odbywają się na poziomie komórkowym. Stosuje się je w momencie, gdy inne metody leczenia nie udały się.


Naukowcy określają zapłodnienie pozaustrojowe miane IVF (ang. In Vitro Fertilization). Jest to termin łaciński. Badania dzieli się na dwa typy. In vivo to doświadczenia, które odbywają się w warunkach laboratoryjnych, wewnątrz organizmu żywego. In vitro to doświadczenia poza organizmem żywym (“na szkle”).
Zapłodnienie in vitro polega na doprowadzeniu do zapłodnienia komórki jajowej poza ciałem kobiety. W tym celu podaje się jej hormony, które sterują procesem owulacji, a następnie pobiera komórki jajowe i łączy je z plemnikami (męskimi komórkami rozrodczymi). Cały ten proces odbywa się w warunkach laboratoryjnych. W momencie, gdy zapłodniona komórka zaczyna się dzielić, zarodek transportowany jest do organizmu kobiety, aby mogło dojść do jego implementacji (zagnieżdżenia) w macicy. Jeśli się to uda – powstaje ciąża, która już dalej przebiega w sposób naturalny.
W metodzie IVF-ET (klasycznej) do zapłodnienia dochodzi samoistnie na specjalnej szalce, na której znajdują się komórki jajowe i plemniki (50-100 tysiecy). Łączą się one ze sobą w ciągu 24 godzin dając kilka zarodków. W tym celu stwarza się im warunki podobne do tych jakie panują wewnątrz ludzkiego organizmu. Metoda ta jest bardzo kosztowna i inwazyjna.
Jakie są wskazania do zapłodnienia in vitro? Początkowo metoda ta przeznaczona była dla kobiet z uszkodzonymi jajowodami. Obecnie tych wskazań jest więcej i obejmują również czynnik męski. Zapłodnienie in vitro zwykle składa się z czterech etapów. Są to stymulacja hormonalna jajników (w celu produkcji większej liczby komórek jajowych), pobranie męskich i kobiecych komórek rozrodczych, zapłodnienie w warunkach laboratoryjnych oraz implantacja zarodka w ciele matki.