Zaplodnienie pozaustrojowe

Zapłodnienie pozaustrojowe to metoda wspomagania rozrodu i objawowego leczenia niepłodności. ART (ang. Assisted Reproductive Technologies), czyli wspomaganie rozrodu obejmuje kilka różnych zabiegów, które odbywają się na poziomie komórkowym. Stosuje się je w momencie, gdy inne metody leczenia nie udały się.

sage symfonia 2013Sage Symfonia | Systemy ERP | POLKAS


Naukowcy określają zapłodnienie pozaustrojowe miane IVF (ang. In Vitro Fertilization). Jest to termin łaciński. Badania dzieli się na dwa typy. In vivo to doświadczenia, które odbywają się w warunkach laboratoryjnych, wewnątrz organizmu żywego. In vitro to doświadczenia poza organizmem żywym (“na szkle”).
Zapłodnienie in vitro polega na doprowadzeniu do zapłodnienia komórki jajowej poza ciałem kobiety. W tym celu podaje się jej hormony, które sterują procesem owulacji, a następnie pobiera komórki jajowe i łączy je z plemnikami (męskimi komórkami rozrodczymi). Cały ten proces odbywa się w warunkach laboratoryjnych. W momencie, gdy zapłodniona komórka zaczyna się dzielić, zarodek transportowany jest do organizmu kobiety, aby mogło dojść do jego implementacji (zagnieżdżenia) w macicy. Jeśli się to uda – powstaje ciąża, która już dalej przebiega w sposób naturalny.
W metodzie IVF-ET (klasycznej) do zapłodnienia dochodzi samoistnie na specjalnej szalce, na której znajdują się komórki jajowe i plemniki (50-100 tysiecy). Łączą się one ze sobą w ciągu 24 godzin dając kilka zarodków. W tym celu stwarza się im warunki podobne do tych jakie panują wewnątrz ludzkiego organizmu. Metoda ta jest bardzo kosztowna i inwazyjna.
Jakie są wskazania do zapłodnienia in vitro? Początkowo metoda ta przeznaczona była dla kobiet z uszkodzonymi jajowodami. Obecnie tych wskazań jest więcej i obejmują również czynnik męski. Zapłodnienie in vitro zwykle składa się z czterech etapów. Są to stymulacja hormonalna jajników (w celu produkcji większej liczby komórek jajowych), pobranie męskich i kobiecych komórek rozrodczych, zapłodnienie w warunkach laboratoryjnych oraz implantacja zarodka w ciele matki.