Zapobieganie wybuchom

Explosion protection to ubezpieczenie przed wybuchem, które jest jednym z najistotniejszych działań w powierzchniach zagrożonych takim wybuchem. W punkcie odpowiedniego przeciwdziałania powstania zapłonu czy wybuchu pożaru należy opracować odpowiedni sposób bezpieczeństw przed eksplozją. Te rozwiązania znajdą zastosowanie przede wszystkim we całych dziedzinach, jakie w wolny chwyt są zagrożone wybuchem pożaru.

Jednocześnie omawiane systemy będą podawane wszędzie tam, gdzie istnieją pyły wybuchowe w przemyśle. Na sposób bezpieczeństwa przed wybuchem buduje się w decydującej mierze czynnik jakim jest tłumienie wybuchu. Proces ten polega przede ludziom na rozpoznaniu pierwszego etapu wybuchu. Następnie należy zastosować środek, jakiego priorytetem będzie zniwelowanie wybuchu w realnym urządzeniu. Dzięki temu eksplozja nie powtarza się i trzyma jednocześnie stłumiona już po zapłonie. Wszystko to tworzy, że pożar nie powtarza się. Omawiany technologia stanowi pewnym spośród najbardziej uniwersalnych sposobów zabezpieczenia przed wybuchem, a jeśli już do niego dojdzie to ubezpieczenia przed jego produktami. Zmniejsza on produkty wybuchu. Na okres ten pokazują się takie tematy jak butle z czynnikiem gaszącym, czujniki ciśnienia, optyczne, czujniki zapylenia oraz centrale sterujące. Drugim etapem jest odciążanie wybuchu. Proces ten polega przede każdym na odprowadzeniu skutków wybuchu poza ochraniane urządzenie. Dzięki temu ciśnienie w urządzenia powraca do odpowiedniego poziomu. Wśród układów odciążających wypowiada się panele dekompresyjne, klapy z mechanizmem samozamykającym oraz  bezpłomieniowe układy odciążające. Tym czasem systemu zabezpieczenia przed wybuchem jest odprzęganie wybuchu. Stanowi obecne plan odcinający wybuch. Jego pędem jest przede wszystkim zamknięcie rurociągów czy kanałów. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dwie wcześniejsze metody niwelują tylko skutki pożaru. Jednak niektóre szczątkowe skutki wybuchu mogą przedostawać się przez rury i kanały co może powodować wtórne wybuchy, też bardziej kłopotliwe w produktach. Dlatego te system odcinający bierze na punkcie zapobieganie już wspomnianym wtórnym wybuchom. Przykładowo są to butle z elementem gaszącym, zawory odcinające, zasuwy odcinające, systemy odcięcia wybuchu, klapy ważne zaś tym podobne.