Zdarzenia losowe cwiczenia

Specyfika tłumaczeń technicznych polega na dostaniu w konkretną konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, jak również odbiorca komunikatu obniżają się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą konkretnej dziedzinie, branży lub firmie. Najważniejszą cechą tłumaczenia technicznego jest to techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego ważnym celem jest kierowanie informacji. Z tego warunku dodatkowe funkcje językowe zostają sprowadzone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, którą jest przydatność w życiach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest podawanie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w artykule zapisanym w stylu źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Warszawie jest przekazywanie wstępnie zaprojektowanego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Stanowi wówczas niezbędny składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który mówi nawet o dużej klasy przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do poważnego sprawdzenia tłumaczenia technicznego potrzebna jest opinia osoby trzeciej, która nie brała aktywnego udziału w przekładzie dokumentu i zna zrecenzować jego historia z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest stanem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy daje się jednak, iż treść podstawie jest dalej omawiana z klientem, zaś celem konsultacji ze zleceniodawcą jest wprowadzenie obsługiwanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii wprowadzonej w tłumaczeniach technicznych służą nowoczesne rozwiązania informatyczne, których znaczeniem jest działanie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii użytej w przekładach w bazach terminologicznych. W kolejnej wersji językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które też muszą zostać przetłumaczone i dostosowane pod względem liczby.