Zwolnienia przedmiotowe z kasy fiskalnej 2014

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w prac gospodarczej tworzy coraz popularniejszą rzeszę przedsiębiorców, nadal są możliwe wedle obowiązujących przepisów rozwiązania spośród tego celu.

Utrata odpowiednia do takiego rozwiązania, może wynikać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek podawania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z działu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz lekarzy. Więc kto tak właściwie nie musi liczyć kasy fiskalnej? Między innymi działają one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do pewnych czynności. Podatnik wykonujący prac zwolnione przedmiotowo nie wymaga ich spoglądać na kasie fiskalnej. Kto nie musi pamiętać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z działu usług nadawczych, usług internetowych, usług powiązanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w stron naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z obróbką odpadów, usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w dziale noclegów, usługi oferowane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi gospodarcze i ubezpieczeniowe, wynajem i pomoce zarządzania nieruchomościami, usługi związane z obrotem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi połączone z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi dostarczane przez spółki oraz zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą dodatkowo czerpać ze zdjęcia przedmiotowo-podmiotowego. Prawo do tego rozwiązania przysługuje ze powodu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z czynności wymienionych liczył w dawnym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może zarabiać ze zdjęcia z kas dla całości sprzedaży.